• 2013
  • λάδι σε κοντραπλακέ
  • 30 x 60 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this