• 2013
  • λάδι σε κοντραπλακέ
  • 50 x 70 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this