• 2002
  • μικτή τεχνική σε μουσαμά
  • 120,5x120,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this