• 2013
  • ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο
  • 150 x 140 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!