• 2012
  • ακρυλικό σε καμβά
  • 135 x 65 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this