• 2008
  • λάδι σε χαρτόνι
  • διάμετρος 9 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this