• 2011
  • λάδι σε μουσαμά
  • 80 x 60 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this