• -
  • ακρυλικό σε χαρτόνι
  • 16,4x17,8 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this