• 2002
  • λάδι σε μουσαμά
  • 44x20 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this