• 2010
  • λάδι σε μουσαμά
  • 99 x 139 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this