• 2007
  • λάδι σε μουσαμά
  • 15 x 20 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this