• 2005
  • αβγοτέμπερα σε χαρτόνι
  • 14Χ35 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this