• 2003
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 60x120 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this