• 2007
  • ξηρή χάραξη, αβγοτέμπερα και φύλλα χρυσού
  • 21,5x15,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this