• 2005-06
  • βινυλικό και λάδι σε μουσαμά
  • 200x180 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this