• 1991
  • χρώματα λαδιού σε ξύλο
  • 24x89 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this