• 1991
  • χρώματα λαδιού σε ξύλο
  • 27 x 40 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this