• 1992-93
  • χρώματα λαδιού σε ξύλο
  • 19x68,3 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this