• 2007
  • χρώματα λαδιού και πανί σε ξύλο
  • 19,5 x 41,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this