• 2000
  • τέμπερα σε μάρμαρο
  • 6 x 12 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this