• 2010
  • αβγοτέμπερα σε χαρτόνι
  • 39Χ73,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this