• 2005
  • υδατογραφία σε χαρτί
  • 62x37,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this