• 2013
  • ακρυλικό σε ξύλο
  • 21 x 25 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this