• 1994
  • Ακρυλικό σε χαρτόνι
  • 15,3x15,8 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this