• 2011
  • ακουαρέλα σε χαρτί
  • 29 x 20 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this