• 2001
  • λάδι σε μεταλλικό κουτί
  • διάμετρος 2,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this