• 2002
  • λάδι σε μουσαμά
  • 25x20 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this