• 1998
  • χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο
  • 27x27 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this