• 2000
  • χρώματα λαδιού σε χαρτόνι
  • 8,5x9 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this