• 1999
  • χρώματα λαδιού σε ξύλο
  • 16x16 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this