• 2007
  • πλαστικοποιημένη χαρτοκατασκευή με ακρυλικό συνδετικό υλικό
  • 38x24x23 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this