• 2002
  • πλαστικοποιημένη χαρτοκατασκευή με ακρυλικό συνδετικό υλικό
  • 184x20x18 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this