• 2002
  • πλαστικοποιημένη χαρτοκατασκευή με ακρυλικό συνδετικό υλικό
  • 184x20x18 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!