• 2012
  • λάδι σε μουσαμά
  • 33 x 35 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this