• 2009
  • μικτή τεχνική σε ξύλο
  • 50 x 74 x 11 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this