• 2002
  • λάδι σε μουσαμά
  • 192,5x68,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this