• 2008
  • λάδι σε μουσαμά
  • 110 x 130 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this