• 2013
  • λάδι σε μουσαμά
  • 75 x 65 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this