• 2011
  • χρώματα λαδιού σε ξύλο
  • 69 x 69 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this