• 2007
  • χρώματα λαδιού σε ξύλο
  • 63x86,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this