• 2010
  • ύφασμα, χυτευμένο αλουμίνιο και σίδηρο
  • 95 x 42 x 25 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this