• 1995-98
  • λάδι σε μουσαμά
  • 70x50 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this