• 2012
  • φρέσκο σε τούβλο
  • 7,5 x 19,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this