• 2010
  • ακρυλικό σε μουσαμά
  • 41,5Χ29 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this