• 1995-97
  • λάδι σε μουσαμά
  • 160 x 160 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this