• 2005
  • αβγοτέμπερα και λάδι σε ξύλο
  • 35,5x26,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this