• 2005
  • αβγοτέμπερα σε ξύλο
  • 30x18 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this