• 2003
  • αβγοτέμπερα σε χαρτόνι
  • 27,5Χ28,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this