• 1988-89
  • λάδι σε μουσαμά
  • 107,5Χ185 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this