• 2010
  • λάδι σε χαρτόνι
  • 35,7 x 14,7 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this