• (2009)
  • λάδι σε χαρτόνι
  • 32,8Χ13 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this